ZZ Cup O-jollen 3 – 4 juli

Na een lange periode van wacchten is er dan wat hoop aan de horizon.

De ZZ Cup kan toch doorgang vinden in overleg met de IOU is deze datum vrij gekomen voor ons jaarlijkse vloot evenement.

Zeilvereniging Zuidlaardermeer

Uitnodiging tot deelname aan het ZZ Cup evenement voor O jol klasse op Zaterdag 3 juli en Zondag 4 juli op het Zuidlaardermeer. Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd is in de Regels voor Wedstrijdzeilen en de Lokale Wedstrijdbepalingen en de Klassenvoorschriften.

Deelnamerecht en inschrijving

De volgende beperking op het aantal boten is als volgt:

Minimum aantal deelnemers voor het evenement  is vijf.

Maximaal inschrijvers 50 boten.

Deelnemers zijn te houden aan de richtlijnen van de R.I.V.M.

Sluitingsdatum inschrijving 28 juni

Het inschrijfgeld.

€ 50,00 per boot; inclusief eenvoudige lunch op de zaterdag en de zondag.

Programma van de wedstrijden.

Er zijn 5 wedstrijden geprogrammeerd. Zaterdag is er om 10.30 uur een korte palaver.

Zaterdag is de eerste start om 11.30 uur.

Overige starttijden worden op het mededelingsbord bekend gemaakt.

Zo spoedig mogelijk na de laatste wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.

Op zowel Zaterdag als Zondag zal er een Olympische baan gevaren worden.

Registratie- en wedstrijdschema.

Ingeschreven boten moeten zich op Zaterdag tussen 9.00 en 10.00 melden bij het inschrijfbureau in het clubhuis van ZZ.

Te water laten van de boten.

U kunt uw boot via de helingbaan op het terrein van ZZ gratis te water laten. Tevens beschikt ZZ voor kielboten een takel. Voor deelnemers aan het evenement kan hier gratis gebruik van worden gemaakt.

Verblijf.

Op het terrein van ZZ kan er door deelnemers gekampeerd worden.

ZZ beschikt over kleedkamers met douches en toiletten.

Verantwoordelijkheid.

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement.

ZZ, de klassenorganisatie en alle medewerkers aan dit evenement sluiten elke vorm van aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) volledig uit.

ZZ is afhankelijk van de richtlijnen van het R.I.V.M i.v.m. met Covid 19 en zal daar ook na handelen.

Akkoord verklaring.

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met bovenstaande. Voor inlichtingen neem contact op via het contactformulier of Jeroen de Groot 0598-371722

KlasseZeilnummerVoornaamAchternaam
O-Jol 521WimBijlsma
O-Jol 699RobHoogeveen
O-Jol 9Frieso
O-Jol 1458HerbertRübsamen
O-Jol 586WaltherHesselink
O-Jol 555WardBoersma
O-Jol 555WardBoersma
O-Jol 63
O-Jol 63UdoHagemann
O-Jol 574AbelZeilstra
O-Jol 513MaxVisser