Zuidlaarderbollen wedstrijd 2019 + All Ships 3

Zeilvereniging Zuidlaardermeer

Uitnodiging tot deelname aan het zuidlaarderbollen wedstrijd voor alle zeilboten op zondag 13 oktober op het Zuidlaardermeer.  Het evenement is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd is in de Regels voor Toerzeilen en de lokale wedstrijdbepalingen van ZZ.

Deelnamerecht en inschrijving

De volgende beperking op het aantal boten is als volgt:

Minimum aantal deelnemers voor deze evenement is vijf.

Sluitingsdatum inschrijving 13 oktober 2019

Het inschrijfgeld.

Per boot           € 5,00

Programma.

Er wordt gestreefd naar 1 starts.

Zondag is er om 12.30 uur een korte palaver.

Aanvang start Zondag 13.00 uur.

Zo spoedig mogelijk na de  wedstrijd vindt de prijsuitreiking plaats.

Registratie- en wedstrijdschema.

Ingeschreven boten moeten zich op zondag  tussen 12.00 en 12.30 melden bij het inschrijfbureau in het clubhuis van ZZ.

Te water laten van de boten:

U kunt uw boot via de helingbaan op het terrein van ZZ gratis te water laten. Tevens beschikt ZZ voor kielboten een takel. Voor deelnemers aan het evenement kan hier gratis gebruik van worden gemaakt.

Verblijf:

Op het terrein van ZZ kan er door deelnemers gekampeerd worden.

ZZ beschikt over kleedkamers met douches en toiletten.

Verantwoordelijkheid.

Deel nemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement.

ZZ, de klassenorganisatie en alle medewerkers aan dit evenement sluiten elke vorm van aansprakelijkheid voor schade (van welke aard dan ook) volledig uit.

Akkoord verklaring.

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met bovenstaande.

Voor inlichtingen neem contact op via het contactformulier of Jeroen de Groot 0598-371722.

Inschrijven via de site www.zvzuidlaardermeer.nl

KlasseZeilnummerVoornaamAchternaam