Kort verslag Algemene Leden Vergadering 16 maart.

Aanwezig zijn 23 leden, 2 ereleden. Afmeldingen 15.

 

We staan stil bij het overlijden van Bennie Blauw (14-6-2016) en Bert Pot (31-1-2017).

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om met ingang van 2018 de convocaties voor de ALV per e-mail te versturen. De facturering zal met ingang van 2017 al per e-mail gaan. Dit levert een besparing op. Uiteraard ontvangen zij die geen e-mail hebben de informatie per post. Het volledige verslag van deze ALV gaat voor de ALV 2018 met de agenda mee als PDF bestand.

Samenwerking met buren levert ons veel op. De Futen gaan op woensdagen gebruik maken van het Clubhuis. Onze sponsor John Stalman houdt op 22 april een Open Huis voor ZZ leden.

Henk Mik heeft nieuwe terrastafels gemaakt. Eén is als ‘ingekomen stuk’ te bewonderen.

 Bestuur: Benny Oldenbeuving treedt af. Sigrid van Dijk, Annemarie van IJsendoorn en Egbert van Veldhuizen stellen zich herkiesbaar. De vergadering bekrachtigt dit.

De kascommissie heeft de kas en de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden.

Financieel verslag 2016, begroting 2017. Keurig in orde. Grote uitgaven ( aanschaf rescue, renovatie douchegebouw, aanleg slipway) konden verantwoord gedaan worden.

Jaarverslag secretaris. “Hoe brengen wij onze aantrekkelijke vereniging – nog beter- aan de man/vrouw?” Er komt een A 4tje informatie naar de klassenorganisaties, en we gaan door met persoonlijk lobbyen.

Financieel verslag Stichting. We draaien redelijk goed, maar het is hard werken. De liggelden worden verhoogd: 2017 E 10, – extra, 2018 E 10, – en 2019 E 5, -. In drie jaar E 25,00. We nemen met veel dank afscheid van Harry Aten als bestuurslid van de Stichting.

Wedstrijdcommissie. Een redelijk goed seizoen, zowel sportief als klimatologisch. Historische hattrick van Stefan de Vries, onze adviseur, nu trainer bij Fehnerbahce.

Jeugdcommissie. Veel enthousiasme, veel zeilers het water op. CWO trainingen trokken veel jeugdzeilers.

Technische Commissie. De TOM heeft niet gewerkt. Dit moet beter. We overleggen met de Stichting hierover. We nemen hierin mee het idee om leden te vragen mee te helpen bij klussen en / of een geldelijke bijdrage te leveren. Komt terug op ALV 2018.

Planning, beleid. Het beleidsplan wordt gecontinueerd, we halen onze targets. Het overleg tussen de DB’s van de Vereniging en de Stichting werpt zijn vruchten af en spaart ons veel tijd. Ook het contact met de buren is prima. Er is een AED apparaat opgehangen in het clubhuis. Er zijn 17 leden getraind in het bedienen er van.

In 2018 vieren we ons 90 jarig bestaan. Er zijn al plannen, er is een bedrag gereserveerd.

Een groeiende groep ouders van jeugdzeilers wil zelf ook leren zeilen. De Vereniging heeft voor hen een 16 m2 aangeschaft. Roel Lahpor gaat hen vertrouwd maken met het zeilen (‘boat handling’). Verder stimuleert het Bestuur wedstrijdzeilers om ook eens mee te helpen bij het organiseren / uitvoeren van wedstrijden.

 Zomerkamp 2016 was een groot succes. Weer in 2017? Ziet er naar uit van wel

Tijdens de geanimeerde nazit biedt de Vereniging de aanwezigen een hapje en een drankje aan.

Secretaris Wim Bijlsma