5 Meren Bokaal 2016

In het 5-merenoverleg is besloten dat in het kader van samenwerking en elkaar te versterken een wedstrijdserie te programmeren voor de titel 5-merenkampioen. Daartoe worden in een aantal weekenden kampioenwedstrijden gehouden. Deze kampioenwedstrijden worden bij voorkeur telkens op een ander meer gehouden en zullen veelal tegelijkertijd worden verzeild met een ander evenement. De betreffende weekenden worden door de verenigingen aangedragen en door het 5-merenoverleg vastgesteld. ZKZM heeft te kennen gegeven voorlopig niet aan deze wedstrijdserie deel te nemen.

Het 5-merenoverleg zorgt voor de planning en de Aankondiging en Wedstrijdbepalingen van de wedstrijden. De afzonderlijkje verenigingen zorgen voor de verspreiding van de Aankondiging

De organisatie en leiding van deze wedstrijdserie berust telkens bij de wedstrijdcommissie waar deze wedstrijden worden verzeild.

DTP schild ZKZM zz old ambt

 

                                                           

 

Aankondiging.

 

De zeilverenigingen ZVO, VWDTP, ZZ, ZVOSS en ZKZM nodigen jullie uit tot deelname aan de wedstrijdserie voor het verkrijgen van de titel 5-merenkampioenn. Deelname staat open voor alle open eenheidsklassen.

Deze kampioenswedstrijden worden telkens op een ander meer in Groningen en Drenthe gehouden en bij voorkeur tijdens een bestaand evenement.

Voor de data: zie regel 3: Programma van Wedstrijden.

 

De wedstrijdserie voor het 5-merenkampioenschap is onderworpen aan de regels welke van toepassing zijn tijdens de betreffende evenementen. De wedstrijdbepalingen van het evenement mogen worden aangevuld met dien verstande dat deze aanvullingen de bepalingen van het evenement niet mogen tegenspreken.

 

 1. Inschrijving en deelnamerecht.
 • Deelname aan de 5-merenkampioenschapserie is mogelijk voor boten van alle erkende eenheidsklassen.
 • Alle inschrijvers van het evenement zijn ook potentiële deelnemers aan de wedstrijdserie.
 • Een deelnemer aan de wedstrijdserie, wil hij in aanmerking komen voor de titel: 5-merenkampioen, moet aan tenminste 3 evenementen hebben deel genomen en minimaal 8 wedstrijden hebben gezeild.
 • Per weekend worden maximaal 4 wedstrijden gezeild waarbij bij meer dan 4 wedstrijden per weekend de eerste 4 wedstrijden mee tellen voor de wedstrijdserie.
 • Een deelnemer hoeft niet uit de regio te komen.
 • In alle wedstrijden moet de ingeschreven boot door dezelfde stuurman/vrouw worden gevaren.
 • Voor deze wedstrijdserie is geen inschrijfgeld verschuldigd.

 

 1. Programma van wedstrijden.

In onderstaande tabel is aangegeven tijdens welke evenementen de wedstrijdserie om de titel 5-merenkampioen zal worden verzeild.

Vereniging: Lokatie: Evenement: Datum:
ZVO Oldambtmeer 2 Landen Regatta 11-12 juni 2016
VWDTP Paterswoldsemeer DTP – Regatta 18-19 juni 2016
ZZ Zuidlaardermeer ZZ Weekend 16-17 juli 2016
ZVOSS Schildmeer Schildweek 23-24 juli 2016

 

De registratie voor deelname aan de wedstrijdserie is gelijktijdig met de registratie van het evenement.

 1. Verdere informatie.

Zie voor verdere informatie de wedstrijdinformatie van de verschillende evenementen.

 

                                                           

Wedstrijdbepalingen.

 

Tijdens  een 4-tal evenementen op resp. het Oldambtmeer, het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer en het Schildmeer zijn kampioenswedstrijden geprogrammeerd. Winnaar van deze wedstrijdserie verwerft de titel 5-merenkampioen.

 

De van toepassing zijn de regels zijn:

 • deze wedstrijdbepalingen;
 • de regels genoemd in de Aankondiging van deze wedstrijdserie;
 • de Aankondiging.

De regels 2, 3 en 4 van deze wedstrijdbepalingen zijn aanvullingen op de betreffende regels van de wedstrijdbepalingen van het betreffende evenement.

 

 1. Programma van wedstrijden.
Vereniging: Lokatie: Evenement: Datum:
ZVO Oldambtmeer 2 Landen Regatta 11-12 juni 2016
VWDTP Paterswoldsemeer DTP – Regatta 18-19 juni 2016
ZZ Zuidlaardermeer ZZ Weekend 16-17 juli 2016
ZVOSS Schildmeer Schildweek 23-24 juli 2016

 

3.1       Per weekend worden maximaal 4 wedstrijden gezeild waarbij bij meer dan 4 wedstrijden per weekend de eerste 4 wedstrijden mee tellen voor de wedstrijdserie.

3.2                   Deelnemers aan de wedstrijdserie zijn diegenen welke aan tenminste 3 evenementen hebben deelgenomen en tenminste 10 wedstrijden hebben gezeild. Per weekend moeten er minimaal 2 wedstrijden worden gezeild.

 • De deelnemer die meer dan 10 wedstrijden van de wedstrijdserie heeft gevaren moet een aantal wedstrijden aftrekken gelijk aan het aantal wedstrijden meer dan 10 (maximaal 6).
 • Als in een weekend door bv. weersomstandigheden, geen 4 wedstrijden kunnen worden gezeild dan krijgen de deelnemers voor de niet gezeild wedstrijden 0 punten.
 • De deelnemer die als laatste eindigt krijgt 1 punt, degene die als één na laatste eindigt krijgt 2 punten, enz. De deelnemer met het meest aantal punten over de wedstrijdserie is de kampioen.
 • Boten welke niet starten, niet reglementair starten, niet finishen, zich terug trekken of worden uitgesloten krijgen 0 punten.

 

 • Er is één prijs per 3 deelnemende boten in een klasse, met een maximum van 5 prijzen. Voor ieder lid van de bemanning van winnende boten in de wedstrijdserie is een prijs beschikbaar.
 • Tijdens het laatste weekend van de wedstrijdserie krijgt de bemanning van de winnende boot per klasse de titel 5 merenkampioen.