61 ste ZZ Week/end 2018

Uitnodiging tot deelname aan de ZZ weekeind voor alle klassen van 28 t/m 29 juli op het Zuidlaardermeer.

De ZZ weekend is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd is in de Regels voor wedstrijdzeilen en de lokale wedstrijdbepalingen en de klasse voorschriften.

De wedstrijden gelden tevens voor het Groninger kampioenschap.

Deelnamerecht en inschrijving

De volgende beperking op het aantal boten is als volgt:

Minimum aantal deelnemers voor een klasse is vijf.

Sluitingsdatum inschrijving 28 juli 2018.

 

Het inschrijfgeld.

 • Volwassen tweemansboot               € 25,00 per boot;
 • Volwassen eenmansboot                 € 20,00 per boot;
 • Jeugd tweemansboot                       € 15,00, per boot;
 • Jeugd eenmansboot                         € 10,00 per boot;

 

Programma van de wedstrijden.

Er zijn 6 wedstrijden geprogrammeerd.

 

Zaterdag

 • 10.00 uur opening van de 60e ZZ weekend
 • 11.30 uur start                     1ste  ZZ wedstrijd
 • 14.00 uur start                     2de  ZZ wedstrijd
 • Doorstart                               3de  race

 

Zondag

 • 10.30 uur start                       4de  ZZ wedstrijd
 • doorstart                                 5de  ZZ wedstrijd
 • zie mededeling bord start    6de  ZZ wedstrijd

 

Na de laatste race volgt zo spoedig mogelijk de prijsuitreiking.

 

Registratie en wedstrijdschema.

Ingeschreven boten moeten zich op zaterdag tussen 9.00 en 10.00 uur melden bij het

Inschrijfbureau in het clubhuis van ZZ.

 

Te water laten van de boten.

U kunt uw boot via de hellingbaan op het terrein van ZZ te water laten of gebruik maken van de takel.

Ligplaatsen voor moederschepen heeft ZZ niet. Deze schepen kunnen terecht bij Allround watersport of bij de Rietzoom. De wal voor het clubhuis en de steiger tegenover moeten vrij blijven als tuigsteiger.

Deze mogen derhalve niet worden gebruikt als ligplaats.

 

Verblijf.

Op het terrein van ZZ kan er door deelnemers gekampeerd worden.

ZZ beschikt over kleedkamers met douches en toiletten.

 

Verantwoordelijkheid.

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan dit evenement

ZZ de klasse organisaties en alle medewerkers aan dit evenement sluiten elke vorm van

aansprakelijkheid voor schade { van welke aard dan ook } volledig uit.

 

Akkoordverklaring.

Door aanmelding voor dit evenement verklaart men zich akkoord met bovenstaande

Voor inlichtingen neem contact op via het contactformulier of Jeroen de Groot 0598-371722

 

Inschrijven