Zeilvereniging Zuidlaardermeer jaarafsluiting en aangesloten bij het NPJ

Zaterdag 13 december j.l. werd op Zeilvereniging Zuidlaardermeer, afgekort ZZ,  de jaarafsluiting van het seizoen 2014 georganiseerd. Een gezellig programma  waarbij de kinderen, die deel hadden genomen aan de zeillessen, hun CWO  diploma of vorderingenstaat in ontvangst mochten nemen. Er is afgelopen  seizoen les gegeven in de sectie jeugdzeilen en zwaardboot. Na de diploma uitreiking volgde de prijsuitreiking van de onderlinge wedstrijden, de  donderdagavond competitie en de Veenborg Bokaal.

Vervolgens kreeg Marjolein Epke van het Nationaal Platform  Jeugdwedstrijdzeilen, het woord. Zij heeft aan de aanwezige leden van ZZ in  het kort verteld over de inhoud van het NPJ en wat het Platform voor de  vereniging zou kunnen betekenen. De plaquette en de vlag van het NPJ zijn in  ontvangst genomen door Harm Messchendorp, bestuurslid jeugdzaken van ZZ.  Met deze uitreiking is Zeilvereniging Zuidlaardermeer nu officieel aangesloten  bij het NPJ.   

Harm is, namens het bestuur, blij met deze aansluiting. ,,Het blijft een  uitdaging jeugd aan het zeilen te krijgen en vooral ook te houden. Wij kijken uit  naar een positieve samenwerking met het NPJ waarbij we veel voor elkaar en  daarmee voor de wedstrijdzeilende jeugd kunnen betekenen.” De vlag werd  direct in de mast gehesen en daarmee werd de middag afgesloten.

De vereniging biedt CWO-zeilles aan in Optimist en Splash/Laser. Daarnaast  geven zij ook wedstrijdtrainingen voor kinderen die al ervaring hebben met  zeilen. Zij worden begeleid door trainers van ZZ bij verschillende wedstrijden.

Meer informatie over ZV Zuidlaardermeer: www.zvzuidlaardermeer.nl

Over het NPJ 

Het Nationaal Platform Jeugdwedstrijdzeilen is opgericht ten behoeve van het jeugdwedstrijdzeilen in Nederland.   

Doelstelling is zoveel mogelijk jeugd aan het wedstrijdzeilen te krijgen en te houden door de structuur en alle bestaande en nieuwe faciliteiten rond het nationale jeugdwedstrijdzeilen optimaal te organiseren en te begeleiden. 

Het  NPJ wil het jeugdwedstrijdzeilen verenigen en met een sterke organisatie  diverse zaken binnen de jeugdwedstrijdsport, met een vergaande  professionaliteit, aan te pakken en te faciliteren.  

 Meer informatie over het NPJ: www.npjeugdwedstrijdzeilen.nl